AN NINH-QUỐC PHÒNG
HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN 2023
27/02/2023 10:04:21

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ PHƯỜNG TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN 2023

Ban Chỉ huy Quân sự phường Tứ Minh tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân năm 2023
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3763
Trước & đúng hạn: 3763
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 16:15:36)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TỨ MINH-TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND phường ông: PHẠM CÔNG QUÂN

Địa chỉ: Số 02, Phố Vũ Công Đán, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: Cơ Quan : 02203 890 992

Email: 

Đang truy cập: 14
Hôm nay: 16
Tất cả: 9,102