CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
ĐẢNG BỘ PHƯỜNG TỨ MINH CHỈ ĐẠO THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CAC CHI BỘ CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022-2025
15/06/2022 09:57:48

Đại hội chi bộ với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ. đổi mới và phát triển.

Từ ngày  01/6/2022 đến ngày 12/06/2022 với tinh thần đoàn kết. dân chủ. đổi mới và phát triển. Đảng  ủy phường Tứ Minh lãnh  đạo thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ. 100% chi bộ khu dân cư bảo đảm theo quy định đề án 01 của tỉnh ủy. Bí thư chi bộ  đồng thời là trưởng khu dân cư.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 4597
Trước & đúng hạn: 4597
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:12/08/2022 03:57:52)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TỨ MINH-TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND phường ông: PHẠM CÔNG QUÂN

Địa chỉ: Số 02, Phố Vũ Công Đán, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: Cơ Quan : 02203 890 992

Email: 

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0