GIÁO DỤC-Y TẾ
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TỨ MINH HỘI KHUYẾN HỌC TỔ CHỨC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI NĂM HỌC 2022.
05/10/2022 03:19:36

Tuyên dương khen thưởng giáo viên, học sinh giỏi cấp Quốc gia, cấp Tỉnh, Huyện, Thành phố, Học sinh thi đỗ vào các trường Đại học đạt điểm cao từ 24 điểm trở lên.

Nhân ngày khuyến học Việt Nam (02/10), được sự đồng ý của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Tứ Minh, Hội khuyến học phường Tứ Minh tổ chức tổng kết công tác Khuyến học, xây dựng xã hội học tập năm 2022, đón cờ thi đua xuất sắc của tỉnh Hội và tuyên dương khen thưởng giáo 05 viên giỏi và 14 học sinh giỏi các cấp  năm học: 2021-2022, 38 học sinh đỗ Đại học đạt điểm cao 24 điểm trở lên năm 2022.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 446
Trước & đúng hạn: 445
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/03/2024 04:33:01)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TỨ MINH-TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND phường ông: PHẠM CÔNG QUÂN

Địa chỉ: Số 02, Phố Vũ Công Đán, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: Cơ Quan : 02203 890 992

Email: 

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0