AN NINH-QUỐC PHÒNG
HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN NĂM 2023
10/04/2023 09:03:00

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ PHƯỜNG HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN NĂM 2023

Thực hiện kế hoạch của ban chỉ huy quân sự thành phố về việc tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân năm 2023 Ban Chỉ huy Quân sự phường Tứ Minh tổ chức huấn luyện dân quân cho lực lượng dân quân tại địa phương nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng và các kiến thức cơ bản cho lực lượng dân quân trong việc tham gia phòng thủ chiến đấu tại địa phương
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3763
Trước & đúng hạn: 3763
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 14:48:51)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TỨ MINH-TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND phường ông: PHẠM CÔNG QUÂN

Địa chỉ: Số 02, Phố Vũ Công Đán, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: Cơ Quan : 02203 890 992

Email: 

Đang truy cập: 10
Hôm nay: 12
Tất cả: 9,098