CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 5452
Trước & đúng hạn: 5450
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/09/2022 07:31:43)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TỨ MINH-TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND phường ông: PHẠM CÔNG QUÂN

Địa chỉ: Số 02, Phố Vũ Công Đán, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: Cơ Quan : 02203 890 992

Email: 

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 4
Tất cả: 4,612