Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 1 đã giải quyết:
86.7%
Số hồ sơ xử lý: 156
Trước & đúng hạn: 156
Trễ hạn: 22
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/01/2022 19:43:07)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TỨ MINH-TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND phường ông: PHẠM CÔNG QUÂN

Địa chỉ: Số 02, Phố Vũ Công Đán, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: Cơ Quan : 02203 890 992

Email: 

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 4
Tất cả: 2,386