Đăng nhập

Cổng TTĐT Phường Tứ Minh - TP Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giới thiệu tổng quan - Phường Tứ Minh


Phường Tứ Minh nằm ở phía Tây thành phố Hải Dương; phía Đông giáp phường Thanh Bình, Tân Bình; phía Bắc giáp phường Việt Hòa, thị trấn Lai Cách; phía tây giáp thị trấn Lai Cách, xã Cẩm Đoài (huyện Cẩm Giàng); phía Nam giáp phường Thạch Khôi, xã Liên Hồng (huyện Gia Lộc). Tứ Minh có sông Kẻ Sặt và Quốc lộ 5 đi qua nên nơi đây có vị trí địa lý rất quan trọng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

          Tứ Minh có diện tích tự nhiên là 7,6009 km2, dân số là 14.884 nhân khẩu với hơn 4.500 hộ gia đình sinh sống ở 11 khu dân cư.

          Vùng  đất Tứ Minh hình thành kết quả bồi lắng của sông Thái Bình nên đất đại nơi đây tương đối phù hợp với hoạt động sản xuất nông nghiệp. Trước khi có sự cải tạo của con người, hoạt động cày cấy đều phải dựa vào tự nhiên, nhưng bằng truyền thống cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, người dân Tứ Minh từ xa xưa, đã biết dựa vào tự nhiên sản xuất, xây dựng làng xóm. Nghề trồng trọt, trong đó chủ yếu là trồng lúa nước là nghề sống chính của nhân dân địa phương. Trải qua các thế hệ khác nhau, đồng đất Tứ Minh đã dần được khai hóa và hình thành nên những thửa ruộng, những khu đồng mầu mỡ, bằng phẳng như ngày nay.

          Cũng giống như nhiều địa phương khác trong tỉnh Hải Dương, khí hậu phường Tứ Minh chủ yếu mang tính chất  của vùng nhiệt đới gió mùa, có hai mùa tương đối rõ rệt là mùa nóng và mùa lạnh. Nhiệt độ trung bình hằng năm khoảng 230C, lượng mưa trung bình khoảng 1.500 đến 1.600mm. Khí hậu đó rất phù hợp để phát triển kinh tế nông nghiệp với khả năng cấy trồng được từ 2 đến 3 vụ/năm..